پشتیبانی فنی

KEHENG کارمند دارد که پر از مهندسان نرم افزار که دارای تجربه غنی و دانش گسترده. تیم فنی ما از مهندسان حمایت فنی، طراحی محصول و مهندسان توسعه تشکیل شده است. آنها دانش تخصص و مهارت به ارائه خدمات و مشاوره پاسخگو و قابل اعتماد. آنها در رابطه با مهندسین فروش باشد برای تکمیل ارتباطات است. مهندسان نرم افزار می توانید نوع درایو، نسبت درایو، الزامات موتور نصب، مشخص درایو نصب مورد نیاز، اقلام خاص مانند مهر و موم مکانیکی و موتور، شفت همزن، مرکز پروانه و تیغه جزئیات پروانه.

اگر شما نیاز دارید، KEHENG می تواند به شما آموزش زیر و دستورالعمل به کارکنان خود را واجد شرایط و آشنا با ویژگی های مشخصه از تجهیزات KEHENG خاص حمایت می کنند.13f414

آموزش 1. عامل

آموزش تعمیر و نگهداری 2.

آموزش 3. فرآیند


WhatsApp Online Chat !