تعمیر در محل

KEHENG نزدیک به 30 سال تجربه. شرکت ما می تواند تشخیص درست و تعمیرات فراهم می کند. تیم فنی گزینه های مختلف تعمیر و نگهداری در محل ارائه برای کمک به عملیات اختلاط خود را.

نصب و راه اندازی : با توجه به مشخصات مشتری

O nsite مشاوره و تعمیر : KEHENG ارائه خدمات تشخیصی تعمیر در محل. اگر مشکل می توانید بر روی صحنه حل نمی شود، تجهیزات را می توان به ما بازرسی و تعمیر وزارت ارسال می شود.

P تعمیر و نگهداری reventative : تمام ماشین آلات باید به تصویب بازرسی دقیق قبل از بیرون رفتن. KEHENG خواهد تست های تشخیصی و معیار ارائه برای اطمینان از عملکرد اوج ملات و تجهیزات.

O وجود دارد خدمات : KEHENG می توانید راه حل های مخلوط کردن و تجهیزات جدید برای پروژه بازسازی خود را ارائه.

图片 1


WhatsApp Online Chat !